W piątek 19 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Celem zajęć poświęconych Prawom Dziecka było: zapoznanie dzieci z zapisami Konwencji, zwrócenie uwagi na dzieciństwo jako jeden z najważniejszych etapów rozwoju człowieka oraz uczczenie rocznicy uchwalenia Konwencji.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji #MuremZaPolskimMundurem. Celem akcji jest wyrażenie wdzięczności i solidarności z żołnierzami pełniącymi służbę na wschodniej granicy.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – te słowa wypowiedziane przez kanclerza Jana Zamoyskiego, wielkiego hetmana koronnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów wypowiedziane ponad czterysta lat temu, to znakomita sentencja, która do dziś nie straciła nic na swej aktualności.

Trasa tegorocznego wyjazdu doprowadziła nas ze Spytkowic do Niegowici - pierwszej Parafii ks. Karola Wojtyły, urokliwej wioski należącej do gminy Gdów w województwie małopolskim.

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.