Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach rok szkolny 2021/2022:

Przewodniczący: Rafał Przejczowski

Skarbnik: Anita Kulawik

Sekretarz: Anna Szymocha

                 Paweł Podoluk