W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia z edukacji muzycznej w ramach projektu „W krainie muzyki”. Proponowane aktywności pozwalają dzieciom poznawać różne rodzaje muzyki, instrumenty muzyczne czy utworyw krainie muzyki znanych kompozytorów. Przedszkolaki podczas różnorodnych zabaw muzyczno-ruchowych i tanecznych mają okazję wyrazić siebie poprzez ruch i muzykę oraz wyciszyć emocje.
W trakcie zajęć realizujemy ćwiczenia rytmiczne, oddechowe, słuchowe, poznajemy tańce integracyjne, zabawy ilustracyjne oraz improwizacje ruchowe. Projekt realizujemy w oparciu o następujące metody:

  • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
  • Metoda Carla Orffa
  • Metoda Gimnastyki Twórczej R. Labana
  • Pedagogika zabawy - Klanza
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Realizowany projekt przede wszystkim ma na celu zainteresowanie dzieci różnymi formami kontaktu z muzyką oraz kształtowanie wrażliwości muzycznej już od najmłodszych lat.