rozklad dnia motylki

  7.00 - 8.00  

1 

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

  Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe,  

zabawy konstrukcyjne, układanki, kolorowanki.

 

8.00 - 8.30 

2

 Powitanie i poranna gimnastyka: zabawy muzyczno – ruchowe,

ćwiczenia gimnastyczne z muzyką. 

8.30 - 8.40 

3

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe,

przygotowanie do śniadania. 

8.40 - 9.00

4

Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego

i estetycznego spożywania posiłków.

9.00 - 10.00

5

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o podstawę programową.

  Rozwijanie aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej  

i zdrowotnej dzieci.

10.00 - 11.15

6

Zabawy na świeżym powietrzu,

zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.(język angielski, religia)

11.15 - 11.30

7

Czynności higieniczno – porządkowe,

czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00

8

Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego

i estetycznego spożywania posiłków.

12.00 - 13.15

9

Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Odpoczynek, relaksacja.

13.15 - 13.50

10

Czynności higieniczne. Podwieczorek – doskonalenie umiejętności samodzielnego

i estetycznego spożywania posiłków.

13.50 - 14.30

11

  Słuchanie tekstów literackich, zabawy słownikowe oraz muzyczno-ruchowe,

zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

praca indywidualna i w zespołach, gry i zabawy stolikowe, zabawy relaksacyjne

i wyciszające, zabawy integracyjne i zabawy w kole.

14.30 - 16.00

12

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy na placu zabaw, prace porządkowe.

Odbieranie dzieci z przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego
i estetycznego spożywania posiłków.