28 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy trzeciej naszej szkoły przystąpili do pierwszego ważnego sprawdzianu – Testu Umiejętności Trzecioklasisty - podsumowującego etap nauki wczesnoszkolnej.

W pierwszym dniu trzecioklasiści pisali test z języka polskiego, a w drugim - z matematyki. Celem diagnozy było zgromadzenie informacji o poziomie wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania, wiedzy o języku oraz praktycznych umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

Życzymy powodzenia!