Wójt Gminy Spytkowice informuje, że planowane jest otwarcie dyżurnego wakacyjnego przedszkola wg poniższego harmonogramu:
- od 5 lipca do 16 lipca br. w Szkole Podstawowej w Miejscu;
- od 19 lipca do 30 lipca br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ryczowie.