rozklad dnia

 

 

  8.00 - 8.15 

 1

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

  Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, integracyjne, zestaw ćwiczeń porannych.  

8.15 -  9.15

2

  Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

Zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej,

muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej. 

9.15 - 9.40 

3

Czynności higieniczno – sanitarne. Śniadanie. 

9.40 - 10.40 

4

Zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. Zabawy indywidualne lub w grupach. 

10.40 - 11.40

5

Pobyt na świeżym powietrzu ze szczególnym uwzględnieniem troski

o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Wycieczki i spacery. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

11.40 – 12.10

6

Czynności higieniczne. Obiad.

12.10 – 12.50

7

Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka.

Bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej, gry stolikowe, czytanie bajek, ćwiczenia ortofoniczne,

zabawy ruchowe z wybranym elementem ruchu. Utrwalania poznanych treści.

12.50 – 13.00

8

Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.

  13.00 – 14.00  

9

Zajęcia z języka angielskiego lub religia.