„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – te słowa wypowiedziane przez kanclerza Jana Zamoyskiego, wielkiego hetmana koronnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów wypowiedziane ponad czterysta lat temu, to znakomita sentencja, która do dziś nie straciła nic na swej aktualności.

W uroczyste obchody Święta Niepodległości wpisała się również, jak co roku, nasza szkoła.

10 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem wszystkich zwrotek hymnu, w ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do Hymnu”. Następnie uczniowie klasy II zaprezentowali specjalnie na tę uroczystość część artystyczną. Dzieci w bardzo ciekawy, obrazowy sposób przedstawiły losy naszej ojczyzny oraz wspomniały o postaciach, które uczestniczyły w zmaganiach o niepodległość Rzeczpospolitej. Odświętnie udekorowana biało-czerwonymi sercami dekoracja wprowadzała uczestników akademii w uroczysty nastrój. Wszyscy uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli i wysłuchali tej szczególnej lekcji historii.