30 października 2023 r. nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w IV Międzynarodowej Edycji VIII Ogólnopolskiej Akcji pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W akcji wzięły udział oddziały przedszkolne, klasy I-III wraz z nauczycielami.

Głównym celem akcji było pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, może być zabawą i sprawiać przyjemność.
W tym dniu na wszystkie przerwy międzylekcyjne zabieraliśmy ze sobą książkę, którą wcześniej wypożyczyliśmy w bibliotece szkolnej lub przynieśliśmy z domu i przez całą przerwę ją czytaliśmy.
Najmłodszym - przedszkolakom wychowawcy zorganizowali tzw. strefy czytania, gdzie słuchali książek czytanych przez starszych kolegów. Cała społeczność szkolna i przedszkolna przystąpiła do tej świetnej zabawy. Akcja bardzo spodobała się uczniom, nauczycielom oraz przedszkolakom. Łączna liczba uczestników bicia rekordu w naszej szkole wyniosła 87 osób. Będzie ona doliczona do innych uczestników z całej Polski.
Wszystkim uczestnikom, propagatorom i zaangażowanym w organizację i przebieg akcji składamy serdeczne podziękowania, zachęcając do czytania książek nie tylko podczas bicia rekordu!
#przerwanaczytanie