Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach przystąpiła do projektu mLegitymacja. Jest to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna elektroniczna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

m legitymacja

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.
 - W mobilnej legitymacji zapisane są wszystkie dane, które znajdują się w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, data wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły.
 - mLegitymację uczniowie okazują w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z papierowej legitymacji: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina, wejściu do muzem, itp. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.
 - W przypadku utraty ważności papierowej legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia, w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji.
 - Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza)

Co należy zrobić, aby uruchomić mLegitymację?
1.Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły.
2.Wysłać na adres szkoły zdjęcie legitymacyjne jako załącznik w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą. Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów pod linkiem: https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji
3.Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
4.Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Do pobrania:
1. Instrukcja instalacji
2. Wniosek