Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

     Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs przebiegał pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
     W tym roku temat konkursu nie był łatwy, ale nasi uczniowie poradzili sobie z nim wspaniale, o czym świadczą wykonane przez nich prace plastyczne.
     Spośród 687 prac zgłoszonych do konkursu, dwie prace uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienie. Są to: Fabian Ortman uczeń klasy I oraz Emilia Knapczyk uczennica klasy II.
     Uczniowie odebrali nagrody na Gali zorganizowanej w WCK w Wadowicach.
Serdecznie gratulujemy laureatom.