W dniu 10 maja odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród dla uczniów szkół podstawowych z małopolski. Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wadowicach serdecznie pogratulował laureatom z naszej szkoły. Wyróżnienia w konkursie otrzymali uczniowie klasy III Lena Przejczowska, Wiktoria Tyrybon oraz Kacper Mocniak.

      Główne cele konkursu to promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy.