W piątek 19 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Celem zajęć poświęconych Prawom Dziecka było: zapoznanie dzieci z zapisami Konwencji, zwrócenie uwagi na dzieciństwo jako jeden z najważniejszych etapów rozwoju człowieka oraz uczczenie rocznicy uchwalenia Konwencji.

W tym dniu wszyscy uczniowie ubrali się na niebiesko na znak solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie. Uczniowie wysłuchali piosenki o swoich prawach oraz obejrzeli ciekawą prezentację. Dzieci przedszkolne wykonały kolorową gazetkę „ Prawa dzieci- oczami najmłodszych”. Ten dzień dla wszystkich dzieci były bardzo miły.