„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – te słowa wypowiedziane przez kanclerza Jana Zamoyskiego, wielkiego hetmana koronnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów wypowiedziane ponad czterysta lat temu, to znakomita sentencja, która do dziś nie straciła nic na swej aktualności.

Święto obchodzone 11 listopada przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości” obchodzone jest w naszym kraju bardzo uroczyście. Podniosła atmosfera towarzysząca obchodom wyczuwana jest na wszystkich szczeblach: państwowych, miejskich i lokalnych.

W uroczyste obchody Święta Niepodległości wpisała się również, jak co roku, nasza szkoła. 10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości, która została przygotowana przez uczniów klasy I i III. Scenariusz słowno – muzyczny obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze o tematyce patriotycznej. Odświętnie udekorowana liśćmi biało-czerwonymi scena wprowadzała uczestników akademii w uroczysty nastrój. Dzieci w bardzo ciekawy, obrazowy sposób przedstawiły losy naszej ojczyzny oraz wspomniały o postaciach, które uczestniczyły w zmaganiach o niepodległość Rzeczpospolitej. Celem uroczystości było zapoznanie uczniów z faktami historii Polski, oddanie nastroju tamtych czasów, uwrażliwienie na piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do symboli narodowych.

Uroczystość zakończona została wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego o godzinie 11:11, tym samym włączając się w akcję MEiN Szkoła do Hymnu.