^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach

Prawa i obowiązki czytelników

 

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca.

4. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

6. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, ale może również zażądać zwrotu książki przed terminem jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni czytelnik korzysta tylko na miejscu.

8. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana wychowawcy klasy lub praca na rzecz biblioteki.

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto Rady Rodziców trzykrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty „ na zakup książek do biblioteki szkolnej ”.

10. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

11. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

12. Uczniom najbardziej aktywnym czytelniczo mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

*Regulamin Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach

z dnia 13 września 2013r., rozdział 5,§5 str.4

 

Święto Rodzin

phoca thumb m fot 1547

------------------------------------

Dyplom Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

m certyfikat sp2

Szkoła
Przyjazna Rodzinie

m certyfikat sp2

WF z Klasą

wf z klasa m

Mały Mistrz

mały mistrz

Śniadanie
daje moc

śniadanie daje moc
śniadanie daje moc

Table Day

table day

Rekord dla Niepodleglej

table day
Copyright 2014  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach