^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach, siedziba: 34-116, Spytkowice ul. Wiślana 53.
Z administratorem – Szkołą Podstawową Nr 2 w Spytkowicach, można się skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach, możliwy jest poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • - realizacji ustawowych zadań placówki: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  na podstawie  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), oraz   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
 • - udziału uczniów w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie pisemnej zgody -  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • - publikacji wizerunku i osiągnięć ucznia na tablicach szkolnych, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie pisemnej zgody -  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • - odebrania uczniów ze szkoły przez osoby niebędące rodzicami lub prawnymi opiekunami na podstawie pisemnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:
 • - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • - Kuratorium Oświaty,
 • - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
 • - Urząd Gminy Spytkowice,
 • - Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach,
 • - Spółka Librus– elektroniczny dziennik na podstawie umowy powierzenia, 
- Inne, na wniosek np. GOPS, Sąd.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7)Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

8) Obowiązek podania danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjny.
Podanie danych przetwarzanych na podstawie pisemnej zgody jest dobrowolne, konsekwencją niewyrażenia zgód będzie:
 • - brak publikacji osiągnięć ucznia,
 • - brak publikacji wizerunku ucznia,
 • - brak możliwości udziału w konkursach i zawodach,
 • - brak możliwości odebrania ucznia przez osobę inną niż rodzice.

Święto Rodzin

phoca thumb m fot 1547

------------------------------------

Dyplom Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

m certyfikat sp2

Szkoła
Przyjazna Rodzinie

m certyfikat sp2

WF z Klasą

wf z klasa m

Mały Mistrz

mały mistrz

Śniadanie
daje moc

śniadanie daje moc
śniadanie daje moc

Table Day

table day

Rekord dla Niepodleglej

table day
Copyright 2014  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach