rekrutacja 2023 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach informuje o terminach rekrutacji:

- od 6 marca do 25 marca 2023 roku do oddziałów przedszkolnych i rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

- od 3 kwietnia do 17 kwietnia 2023 roku do klasy I szkoły podstawowej

W załączeniu regulamin, terminy rekrutacji oraz wzory dokumentów - do pobrania również w sekretariacie szkoły 

 

Załączniki:

Zarządzenie

Regulamin rekrutacji

Terminy rekrutacji

Tabela punktacji

Oddziały przedszkolne, oddział zerowy

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

ZAŁĄCZNIK NR 2- Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego

ZAŁĄCZNIK NR 3- Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

ZAŁĄCZNIK NR 3a - OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

ZAŁĄCZNIK NR 3b - OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA W RODZINIE

ZAŁĄCZNIK NR 3c - OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

ZAŁĄCZNIK NR 3d - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA

Klasa I

ZAŁ. NR 1 SP - Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

ZAŁ. NR 2 SP - Wniosek rodziców o wcześniejsze rozpoczęcie nauki w I klasie szkoły podstawowej

ZAŁ. NR 3 SP - Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem szkoły

_______________________________________________________________________________________________________________-         

 

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że planowane jest otwarcie dyżurnego wakacyjnego przedszkola wg poniższego harmonogramu:
- od 5 lipca do 16 lipca br. w Szkole Podstawowej w Miejscu;
- od 19 lipca do 30 lipca br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ryczowie.